Møder
&
Arrangementer
2018 
 
 
Lørdag
20. januar
2018
kl. 14:00
 

Foredragsholderen til mødet,
prindelig planlagt,Christian Fredriksen,
havde meldt afbud pga. sygdom.
Med så kort varsel kunne vi ikke
skaffe en anden foredragsholder.

Bestyrelsen havde besluttet fastholde mødet.
På mødet blev den kommende udstilling
drøftet og medlemmerne var opfordret
til at medtage glas fra Odense/Fyens Glasværk
og specielt flasker blev efterlyst.
 
Klik på nedenstående for et par billeder fra mødet
 
 6. februar
til 3. marts 2018
Åbent
tirsdag til søndag
kl. 11:00 – 17:00
 
Glasproduktion i Odense 1874 til 2018


Støtteforeningen for Odense Glasværk
Glasværket ved Odense Havn
&
Fynske Glasvenner

Arrangerede en glasudstilling
i kunstudstillingsbygningen ”Filosoffen”
Filosofgangen 20, Odense


Gratis adgang 
for alle
 
Der var på udstillingen blive vist glas fra produktionen startede i 1874 og indtil glasværket lukkede i 1990.

Desuden blev der blive vist glas fremstillet på det nyåbnede Odense Glasværk, Glasværket ved Odense Havn. Dette nye glasværk startede produktionen i begyndelsen af 2017.


Læs mere
 
 
 
Udstillingsbygningen
”Filosoffen”

Onsdag
21. februar
kl. 19:00 – 21:00

På mødet var der blive 4 korte
indlæg om udstillingen
og de udstillede glas,
med repræsentanter
som fortalte om
det nye Odense Glasværk
og om produktionen på værket.
Der var gratisadgang for
medlemmer, entre for ikke
medlemmer kr. 25,-
 


Søndag
25. februar
kl. 13:00 – 16:00

Der var mulighed for at få
bestemt og vurderet
medbragte glas
Gratis adgang
 
Klik på collagen for billeder
 
 
 
 1. Nb!
  Udsat til
  senere

  Lørdag
  24. februar
  2018
  kl. 14:00

  Bolbro Brugerhus
  (Bolbro skole)
  Stadionvej 50
  Odense

  ”Fra hverdagen på Fyens Glasværk”

  En stærk virksomhedskultur,
  en enestående tilpasningsevne
  og ubetinget troskab mod den
  håndværksmæssige kunnen
  som var opbygget i årene omkring
  århundredskiftet 1800/1900, sikrede
  glasværket i Odense 115 års levetid.
  Anders Tybjerg
  Jørgensen fortæller og
  viser billeder fra glasværket -
  dagligdagens små og store hændelser,
  samt lidt fra hans
  forskning i arkivalierne
Ordinær generalforsamling i
Fynske Glasvenner

Tirsdag
13. marts
kl. 19:00

Bolbro Brugerhus
(Bolbro skole)
Stadionvej 50
Odense


Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af én revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
 
 
Medlemsloppemarked

Efter generalforsamlingen
afholdt vi igen i år
det traditionelle
købe-, salgs- og byttemøde
hvor medlemmerne
havde mulighed for at
få ryddet lidt op eller
få samlingen suppleret Venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
 
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk