Møder

&

Arrangementer

2014

 

Fynske Glasvenner

Lørdag
den 25. januar 2014
Kl. 14:00
 
 
Fyens Glasværk
1900-1920
v/Tom H. Hansen
 
 
Med udgangspunkt i kataloger og med henvisning til prisbogen fra glasværket i Odense, viste og fortalte Tom om glas emner og produktionen i starten af forrige århundrede.

Klik på fotoet herunder for billeder fra mødet.

Fyens Glas
Lørdag
den 22. februar 2014
Kl. 14:00
 
 
Glastur til
USA

Æresmedlemmerne
Dan og Lise Andersen,
samt Kirsten Jeppesen,
viste billeder og
fortalte om en rejse til USA
sammen med "Glasmusets Venner" Ebeltoft
under ledelse af Jan Kock, hvor der blev
besøgt glasmuseer med fantastisk glas
fra USA og Europa, der iblandt også
danske Jacob E. Bang.

Klik på collagen for billeder

Tur til USA

Lørdag
den 22. marts 2014
Kl. 11.00
(Åbent fra 10:30)

Fælles møde i Aarhus
Moesgård Museum.

Fynske Glasvenner
&
Glashistorisk Selskab Aalborg

Klik på collagen
herunder og se mere.

Fællesmøde 2014
 
 
Tirsdag
den 25. marts 2014
Kl. 19:00
 
Generalforsamling
 
 
Efterfølgende holdt vi igen i år det traditionelle købe-, salgs- og byttemøde.
 
Klik på collagen og se lidt stemning fra loppemarkedet
 
Medlemsloppemarked
Lørdag
den 10. maj 2014
Kl. 08:00 - 17:30
 
Årets udflugt

 
Årets udflugt

Klik påbilledet for billeder fra turen
 
Glasmuseet Ebeltoft
 
V
Lørdag
den 27. september 2014
Kl. 14:00
 
Glasværket i Odense
dengang og nu.

Vi mødtes til rundgang ud for Lille Glasvej nr. 13 5000 Odense C på den tidligere glasværksgrund. Ganske mange af glasværkets bygninger er bevaret, men ombygget til andre formål. Efter rundgangen vistes billeder fra en dagligdag på glasværket medens det var i drift. 

Rundgangen blev ledt af tidligere fabrikschef på værket
Anders Tybjerg Jørgensen, og nuværende beboer, Kirsten Rasmussen, i en af de boliger, der er indrettet i glasværkets gamle pottemagerværksted..

Efter rundgangen mødtes vi i beboerforeningens lokaler, hvor der vistes billeder og var almindeligt hyggeligt samvær.
Kirsten havde bagt Boller og kage til Kaffen.
 
Klik på collagen for billeder fra dagen
 
24.09.2014 Glasværket Odense

 
 
 
Tirsdag
den 28. oktober 2014
Kl. 19:00
 
På vej med en ny flaskebog
En stenet vej med mange biveje!


Poul Lyng optrådte med udgangspunkt i de oplevelser,
han har haft i de efterhånden mange år, hvor der er arbejdet på bogen og endte med at give en kort statusbeskrivelse altså, hvor langt han er nået!
 
Poul medbragte selvfølgelig en del flasker og andet relevant, men flere af medlemmerne havde også medbragt flasker, som Poul fortalte lidt om.
 
 
Poul Lyng hos Fynske Glasvenner 2014
 
 
Poul Lyng
 
 
Klik på billedet
og gå direkte til 
Poul Lyngs hjemmeside
Antikflasker.
Lørdag
den 22. november 2014
Kl. 14:00
 
Holmegaard
Prøvesamling
 Susanne Outzen
Museumsinspektør, cand.mag.
fra Museum Sydøstdanmark i Næstved fortalte om arbejdet i Glasmagasinet med registrering af samlingen.
 
 August 2010 fik Næstved Museum foræret Holmegaard Glasværks Prøvesamling af Rosendahl. Prøvesamlingen indeholder ca. 30000 glas, som ikke var registreret.
At få så stor en samling forærende er ikke hverdagskost for et museum, og slet ikke for et lille museum som i Næstved.
I mit foredrag fortalte jeg om, hvad det har betydet for Næstved Museum at få denne store gave. Desuden vil jeg berette om, hvordan arbejdet med registreringen af prøvesamlingen rent praktisk foregår, samt hvad samlingen består af: Der er jo ikke blot glas fra Holmegaard, men også fra de andre danske glasværker. Desuden blev der blive vist eksempler på glas fra samlingen.
 

Susanne Outzen

 
 
Susanne Outzen hos Fynske Glasvenner 2014
 
 
Klik på fotoet for billeder fra mødet
 
 
 
Holmegaard Glasværks Prøvesamling
 
Klik herover og direkte til  søgning i Prøvesamlingen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk