Møder
&
Arrangementer
2018 
 
2018
 
Lørdag
20. januar
2018
kl. 14:00
 

Foredragsholderen til mødet,
prindelig planlagt,Christian Fredriksen,
havde meldt afbud pga. sygdom.
Med så kort varsel kunne vi ikke
skaffe en anden foredragsholder.

Bestyrelsen havde besluttet fastholde mødet.
På mødet blev den kommende udstilling
drøftet og medlemmerne var opfordret
til at medtage glas fra Odense/Fyens Glasværk
og specielt flasker blev efterlyst.
 
Klik på nedenstående for et par billeder fra mødet
 
 6. februar
til 3. marts 2018
Åbent
tirsdag til søndag
kl. 11:00 – 17:00
 
Glasproduktion i Odense 1874 til 2018


Støtteforeningen for Odense Glasværk
Glasværket ved Odense Havn
&
Fynske Glasvenner

Arrangerede en glasudstilling
i kunstudstillingsbygningen ”Filosoffen”
Filosofgangen 20, Odense


Gratis adgang 
for alle
 
Der var på udstillingen blive vist glas fra produktionen startede i 1874 og indtil glasværket lukkede i 1990.

Desuden blev der blive vist glas fremstillet på det nyåbnede Odense Glasværk, Glasværket ved Odense Havn. Dette nye glasværk startede produktionen i begyndelsen af 2017.


Læs mere
 
 
 
Udstillingsbygningen
”Filosoffen”

Onsdag
21. februar
kl. 19:00 – 21:00

På mødet var der blive 4 korte
indlæg om udstillingen
og de udstillede glas,
med repræsentanter
som fortalte om
det nye Odense Glasværk
og om produktionen på værket.
Der var gratisadgang for
medlemmer, entre for ikke
medlemmer kr. 25,-
 


Søndag
25. februar
kl. 13:00 – 16:00

Der var mulighed for at få
bestemt og vurderet
medbragte glas
Gratis adgang
 
Klik på collagen for billeder
 
 
 
Ordinær generalforsamling
Fynske Glasvenner
 
 Tirsdag
13. marts
kl. 19:00
 
Bolbro Brugerhus
(Bolbro skole)
Stadionvej 50
Odense 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af én revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt


Medlemsloppemarked
 
Efter generalforsamlingen
afholdt vi igen i år
det traditionelle
købe-, salgs- og byttemøde
hvor medlemmerne
havde mulighed for at
få ryddet lidt op eller
få samlingen suppleret

 


Venlig hilsen
Bestyrelsen
Søndag
19. august 2018
kl. 10-17:00

Store Glasdag


Klik her for program


I samarbejde med
Odense Glasværk var der
inviteret
til Store Glasdag.
Det var årets ultimative
begivenhed for glaselskere og
alle andre der holder af
godt håndværk.
Det skete hos Odense Glasværk
i Havnegade 13, 5000 Odense.
Medlemmer af
Fynske Glasvenner stillede
op med boder, hvor der blev
handletmed gamle glas.
Der kunne købes kryddersnaps hos
Viemosens Drambryggerlaug
og så holdt Odense Glasværk
naturligvis åbent, så man både
kunne se glasmagerne i aktion
og købe de fantastiske glas.
I dagens anledning var der
gode tilbud.
Både kl. 12 og kl. 15 var der
i øvrigt oplæg om historien
bag glasværket og den
nuværende produktion.
Herudover var der selvfølgelig
mulighed for at købe både
øl og vand, samt lidt mad.

Klik på billederne for flere
Lørdag
15. september
2018
 
Fællesmøde
 
Glashistorisk selskab
Aalborg
&
Fynske Glasvenner
på Moesgaard
Museum ved Aarhus
 
Glasflasker og karafler
udformet som dyr
Ved Martin Kensmark fra Vejle 
 
 
Klik på ovenstående for program
Lørdag
27. oktober
2018
kl. 14:00

Bolbro Brugerhus
(Bolbro skole)
Stadionvej 50
Odense

”En gennemgang af glaslinks på internettet”


 
Janne viste hvordan man kunne
søge glas og glasviden på Facebook.


Tom viste Næstved museums side
samt en side med
souvenir glas fra hele verden ca år 1900.
Desuden havde flere medlemmer
medbragt glas, der blev søgt efter,
bla en Flygfors skål, en presset kande og et vandglas.
 
Nb! Der kan klikkes på sidenavne for 
at  komme til siderne.
 
 
 
 
 
Lørdag
24. november
2018
kl. 14:00

Bolbro Brugerhus
(Bolbro skole)
Stadionvej 50
Odense

”Fra hverdagen på Fyens Glasværk”

En stærk virksomhedskultur,
en enestående tilpasningsevne
og ubetinget troskab mod den
håndværksmæssige kunnen
som var opbygget i årene
omkring århundredskiftet
1800/1900, sikrede glasværket
i Odense 115 års levetid.
Anders Tybjerg Jørgensen
fortalte og viste billeder
fra glasværket, dagligdagens
små og store hændelser,
samt lidt fra hans forskning
arkivalierne.
 
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk