Lørdag
26. januar
kl. 14:00  
 
 
 Medlemsmøde
 
Du opfordres
til at medtage et glas,
der har en særlig
betydning for dig.
Fortæl lidt om glasset
og hvorfor det betyder
noget for dig.
Tirsdag
12. marts
kl. 19:00
 
Generalforsamling
med efterfølgende
loppemarked.
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsætt. af kontingent
5. Valg af best. medlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt:

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen
afholdes igen i år
det traditionelle
købe-, salgs- og byttemøde
Lørdag
23. marts
kl. 14:00
 
Hyazintglas
&
Blomsterglas
 
Niels Johnsen & Ib Rathmann fra Glashistorisk selskab i
Holbæk fortæller om Hyazintglas og andre blomsterglas
 
 
 
 
 
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk