Foreningen fødes

Sommeren 2002
Lisa og Dan Andersen, samt Jytte og Palle Jørgensen deler invitationer ud på kræmmermarkeder m. v., som giver glassamlere mulighed for at tilkendegive deres interesse for at være med i en samlerforening.
28. september 2002
Lisa, Dan, Jytte og Palle arrangerede et møde i Tinghuset på Torvet i Faaborg.
På mødet blev nedsat en gruppe, som fik til opgave at udarbejde vedtægter for en forening. Der var 21 fremmødte.
28. november 2002
Stiftende generalforsamling på Lumby Mølle.
23 fremmødte vedtog vedtægter for foreningen, samt valgte en bestyrelse.
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk