Heys Glas

Rømerglas
F. W. Hey Vinhandel Odense Etableret 1842.
Frederik Wilhelm Hey
Amatør glashistoriker og samler Tom H. Hansen fra Fynske Glasvenner har fundet et interessevækkende glas. Med sin dybdegående granskning af Prishåndbogen fra Fyens Glasværk har han gjort en ganske interessant iagttagelse, som i det følgende vil blive dokumenteret. Til at forklare sammenhængen hører nedenstående oplysninger.
I 1873 blev Odense Glasværk dannet på initiativ af en brygger og en apoteker med behov for glasemballage og gik fallit. Dog blev glasværket i 1890 købt af konsul Frederik Larsen Hey og omdøbt til Fyens Glasværk. Hey opkøbte i årene efter flere danske glasværker, samt det Svenske glasværk Rosdala i Norrhult Småland i Sverige, og de blev samlet under navnet A/S De Forenede Glasværker. I begyndelsen kom virksomheden til at bestå af Fyens Glasværk, Aarhus Glasværk, samt Rosdala Glasbruk. Ved sammenslutningen i 1907 blev Kastrup Glasværk – der i forvejen kontrollerede Hellerup og Frederiksberg glasværker – også til en del af denne. Kort tid senere opkøbtes også Aalborg Glasværk, og derved var glasindustrien i Danmark samlet. Holmegaard blev det eneste danske glasværk som forblev selvstændigt indtil 1965, hvor alle de danske glasværker blev samlet under Holmegaards ledelse.
Frederik Larsen Hey var søn af vinhandler Frederik Wilhem Hey der drev et vinfirma i Vestergade 12 / Klingenberg 2 i Odense, samt Kjøbmagergade 43 (48?) i Kjøbenhavn. Frederik var ansat i firmaet og overtog ledelsen efter faderens død i 1891. Rømerglasset, som Tom har fundet, kunne sandsynligvis være lavet på Fyens Glasværk og muligvis i forbindelse med vinhandlens 50 års jubilæum i 1892. Som det kan ses på dekorationen på glasset (som kan ses længere nede på siden) var firmaet etableret i Odense i 1842.
Det skal dertil tilføjes, at det ikke er et enkelt glas, men at der er kendskab til samlere både på Sjælland og i Jylland der er indehavere af lignende glas. Det bekræfter alt andet lige, at der ikke er tale om en enkeltstående gave, men om egentlig produktion. Det vil være nærliggende at antage at Konsul Hey har ladet sit eget glasværk producere disse glas til sin egen vinhandel i Vestergade/Klingenberg 2, Odense. Ved siden af Magasin du Nord – den bygning hvor Sinnerup har til huse i dag.
Den 27. august 1918 blev firmaet overtaget af vinhandler Th. Duch, der havde været ansat i forretningen siden 1896. I 1942 efter hans død, overtoges firmaet af enken, fru Inger Duch og sønnen, vinhandler Gre­gers Duch. Hvad den senere skæbne for firmaet er fortaber sig ind til videre, men hvis nye oplysninger dukker op opdateres indlægget løbende.

Kildeangivelse:

Fyens Glasværk af Mogens Schlütter & Jan Kock

http://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_Hey

http://www.coneliand.dk/index.html

Kraks: Danmarks ældste forretninger.(1950)

http://www.duch-danmark.dk/

http://illustrerettidende.dk

 
Steen Breddal
3. marts 2013
Foto's samt kommentarer og sider fra Prishåndbogen fra Fyens Glasværk af Tom H.Hansen
Klik på billederne for større visning
Reklame i Fyns Tidende 31. august 1947 i forbindelse med avisens jubilæums nummer årgang 75.
 
Reklame i Fyns Tidende 75 årgang 31/8-1947
Klingenberg 2 Odense
Klingenberg 2 i Odense marts 2013
Foreningen har modtaget nedenstående artikel skrevet af Niels Andersen, som bidrager med yderligere informaton til opklaringen af historien.
 
FW Hey`s glas

For nogle år siden skrev Steen Breddal et indlæg om et grønt rømerglas med monogrammet FWH. Glasset var fundet af Tom Hansen, der også i prisbogen havde fundet en tegning der med lidt god vilje kunne tydes som tegningen til glasset. Artiklen var vedhæftet en kopi af siden fra prisbogen med tegningen, desuden havde Steen fundet nogle gamle annoncer i Illustreret Tidende samt en omtale af vinhandlen i samme tidsskrift.
Dengang læste jeg indlægget uden nærmere at hæfte mig ved indholdet. Nu har jeg også erhvervet et tilsvarende glas, og da jeg samtidig hermed skriver et afsnit om F.L.Hey til min kommende bog genopfriskede jeg artiklen.
I artiklen anføres det, at glasset kunne være fremstillet ved vinfirmaet W.F.Hey 50 år`s jubilæum i 1892 på Fyens Glasværk, bl.a. med tegningen som dokumentation. Hvis denne antagelse er rigtig er vi tæt på at kunne datere prisbogen. I bogen ”Fyens Glasværk” anføres det (s. 91), at prisbogen er påbegyndt nogenlunde samtidig med at Adolf Brocks kom til Odense. Fra F.L. Hey`s erindringer ved vi, at F.W. Hey etablerede vinhandlen d. 17. februar 1842 og vi ved, at Adolf Brocks kom til Odense d. 12. maj samme år. Sammenholder vi disse oplysninger med det nummer glasset har i prisbogen, nr. 161, er der meget der tyder på, at prisbogen er påbegyndt samtidig med Adolf Brocks ankomst til Fyens Glasværk.
Denne antagelse er kun rigtig hvis vi er sikre på at glasset er fremstillet på Fyens Glasværk. Selve glasset ligner det glas der er vist på fig. 80 i Dansk Glas, 4. udg. Dette glas er med i Kat 1853 og er tegnet på s. 7. F.W. Hey glasset er betydelig yngre, foden er blæst i en form, medens kummen godt kan være frihåndsblæst, randen er klippet og opdrevet, ved overgangen mellem kumme og fod er der en mollex. Selve glasset kan således godt være produceret omkring vinfirmaet jubilæum i februar 1892. Det der gør mig usikker er dekorationsmetoden, der er tale om en metode hvor man har brugt en pantograf. Det glas der skulle dekoreres blev dækket med voks, hvorefter pantografen indridsede motivet i glasset, der herefter blev dyppet i syre. Mig bekendt havde man ikke en pantografmaskine på Fyens Glasværk, derfor er jeg usikker på, om glasset er lavet i Odense. En forklaring kan selvfølgelig være, at glasset er lavet på glasværket, men dekoreret udenfor glasværket, enten på et andet glasværk eller på et sliberi.
Indtil vi får vished om at glasset er lavet på Fyens Glasværk må vi stadig gætte os til dateringen af prisbogen, men glasset og tegningen trækker i den samme retning som de antagelser der hidtil er blevet fremført om prisbogens datering.
Til slut en enkelt rettelse til Steen`s artikel. Vinhandlen var beliggende på adressen Vestergade 12 indtil 1899. Det år solgte F.L. Hey ejendommen til Københavns Handelsbank, men han beholdt den del af grunden der lå ud mod Klingenberg. Her opførte han den ejendom som stadig står urørt udvendig, og hvor vinhandlen flyttede til, medens han selv boede i herskabslejligheden på 1. sal.
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk