Mødedag om en udstilling som kommer

Foredragsholderen til det oprindelig publicerede møde,
Christian Fredriksen, havde meldt afbud pga. sygdom.
Med så kort varsel kunne vi ikke kunne skaffe en anden foredragsholder.

Bestyrelsen havde besluttet fastholde mødet.
På mødet blev den kommende udstilling
drøftet og medlemmerne var opfordret til at medtage glas fra Odense/Fyens Glasværk og specielt flasker blev efterlyst.
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk