Århus Glasværk

Århus Glasværk
 
Jørgen Kjær Hansen: Aarhus Glasværk. Et industrieventyr fra århundredskiftet. Aarhus (byhistoriske Udvalg 1999) 145 s., 228 kr.
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk