Dansk Glas 1825-1925

Dansk glas 1825-1925
Dansk glas 1825-1925
Mogens Schlüter Larsen, Alfred; Riismøller, Peter
4. udgave 1996 442 sider
ISBN 87-17-06639-5
Vejl. kr. 468,-

Køb hos arnoldbusck.dk

Dansk glas 1825-1925

Mogens Schlüter Larsen, Alfred; Riismøller, Peter

Et grundlæggende værk om dansk glashistorie fra 1825 til 1925. Bogens tre hovedkapitler beskriver glasindustriens historie, værkernes produktion og teknik og terminologi.

I afsnittet om glasindutriens histori ridses dels hovedtrækkene op, dels er der særskilte afsnit om følgende værker: Holmegaard, Kastrup, Flensborg, Conradsminde, Mylenberg, Aalborg, Hasle, Helsingør, Nørrebro, Hellerup, Lyngby, Frederiksberg, Fyens og Aarhus Glasværk.

I 4. udgave har Museumsinspektør Jan Kock, som også bidragede til revideringen af 3. udgave, indført den seneste viden om bl.a. Aarhus Glasværk, Flensborg Glasværk før 1864 og den omfattende lampeproduktion på de danske glasværker.

Illustrationsmaterialet er ført ajour med nye farveoptagelser og for første gang vises billeder af de enkelte fabrikkers bygninger og interiører. I alt er der over 50 nye illustrationer. Desuden er litteraturlisten udvidet og revideret.

Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk