26. september 2015 - Fællesmøde Glashistorisk Selskab Aalborg & Fynske Glasvenner

Mødet afholdtes på Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg. Herregårdsanlægget. I år mødtes vi i Moesgaards foredragssal, der ligger i den nordlige(venstre) sidefløj. 
Der blev først budt på en rejseberetning af Jan Kock om tur til Indien den 14.-27. marts 2015 og efterfølgende sluttede vi traditionelt med loppemarked og diskussion over medbragt glas.
Fynske Glasvenner | Odense - Danmark | fynske-glasvenner@mail.dk